Anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser til efteruddannelse

 

Der stilles store krav til både medarbejdere og ledere om ajourføring og udvikling af faglige og personlige kompetencer. Efteruddannelse spiller her en vigtig rolle. 

I nedenstående pjece giver vi en række gode råd til at planlægge efteruddannelse i virksomheden og til at bruge det offentlige efteruddannelsessystem. 

Fokus for pjecen er anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til efteruddannelse af medarbejdere og ledere.