Evalueringer

 

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden 
giver adgang til relevante oversigter over evaluerings resultaterne for kursister og virksomheder. 

På AMU-området følger KompetenceGruppen derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Evalueringsredskabet er et fælles system som omfatter:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for arbejdsmarkedsuddannelserne er:

  • At forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling
  • At sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v.
  • At tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU

Læs mere om det fælles kvalitetssystem, spørgsmål og evalueringer på viskvalitet.dk, hvor alle resultater ligger.

Herunder er der links til vore resultater, vælg mellem:

 Evaluering deltagere fordelt
 på spørgsmål
       
   1. kvartal 2018  2. kvartal 2018  3. kvartal 2018  4. kvartal 2018
   1. kvartal 2017  2. kvartal 2017  3. kvartal 2017  4. kvartal 2017
   1. kvartal 2016  2. kvartal 2016  3. kvartal 2016  4. kvartal 2016
   1. kvartal 2015  2. kvartal 2015  3. kvartal 2015  4. kvartal 2015
   1. kvartal 2014  2. kvartal 2014  3. kvartal 2014  4. kvartal 2014
   1. kvartal 2013  2. kvartal 2013  3. kvartal 2013  4. kvartal 2013
         
 Evaluering deltagere fordelt 
 på uddannelsesområder
       
   1. kvartal 2018  2. kvartal 2018  3. kvartal 2018  4. kvartal 2018
   1. kvartal 2017  2. kvartal 2017  3. kvartal 2017  4. kvartal 2017
   1. kvartal 2016  2. kvartal 2016  3. kvartal 2016  4. kvartal 2016
   1. kvartal 2015  2. kvartal 2015  3. kvartal 2015  4. kvartal 2015
   1. kvartal 2014  2. kvartal 2014  3. kvartal 2014  4. kvartal 2014
   1. kvartal 2013  2. kvartal 2013  3. kvartal 2013  4. kvartal 2013
         
 Evaluering deltagere fordelt
 på mål
       
   1. kvartal 2018  2. kvartal 2018  3. kvartal 2018  4. kvartal 2018
   1. kvartal 2017  2. kvartal 2017  3. kvartal 2017  4. kvartal 2017
   1. kvartal 2016  2. kvartal 2016  3. kvartal 2016  4. kvartal 2016
   1. kvartal 2015  2. kvartal 2015  3. kvartal 2015  4. kvartal 2015
   1. kvartal 2014  2. kvartal 2014  3. kvartal 2014  4. kvartal 2014
   1. kvartal 2013  2. kvartal 2013  3. kvartal 2013  4. kvartal 2013
         
 Evaluering virksomheder fordelt
 på spørgsmål
 1. kvartal 2014      
         
 Evaluering virksomheder fordelt
 på uddannelsesområder
 1. kvartal 2014      
         
 Evaluering virksomheder fordelt på mål  1. kvartal 2014