Individuel Kompetence Vurdering

 

Hvad er individuel Kompetence Vurdering?

Målet med individuel Kompetence Vurdering i AMU er at give dig mulighed for at få vurderet og anerkendt dine realkompetencer i forhold til arbejdsmarkedsuddannelser. (AMU)

IKV varer ½-5 dage og kan ske ved UCRS eller på din arbejdsplads.
Ved UCRS kan du få vurderet dine kompetencer og færdigheder indenfor følgende brancheområder:

- Svejsning

- Arbejdsorganisering

- Informationsteknologi

- Ledelse

Hvad betyder IKV?

at du kan få bevis på de faglige færdigheder, som du har fra dit arbejdsliv, som dokumentation overfor nuværende og fremtidig arbejdsgiver.

at du kan få uddannelsesbeviser uden at have deltaget i undervisningen. Det betyder, at hvis du lever op til den målsætning, der er i AMU-uddannelsen, så laver vi et uddannelsesbevis til dig.

at du undgår dobbelt uddannelse og motiveres til mere uddannelse.

at du efter vurderingen får en personlig uddannelsesplan, som du kan bruge i din fremtidige AMU-uddannelse.

at du får tilbudt en læse- og regnetest, der varer maks. 2 timer. Testen bruges til at synliggøre om der eventuellt skal iværksættes andre vilkår for din videre uddannelse. Eller, hvis du ønsker det, bruge testen til at modtage undervisning i dansk og/eller regning på et Voksenuddannelsescenter. (VUC)

Kursusbeskrivelse
Fremtidens virksomheder kræver fleksible og omstillingsparate medarbejdere med høj kompetence på alle niveauer. 
Flere og flere virksomheder arbejder derfor med planlægning af efteruddannelse for medarbejderne.

UCRS kan være virksomhederne behjælpelig med at få udarbejdet en vurdering af den enkelte medarbejders kompetencer.

Formålet med IKV er en vurdering af den enkelte deltagers tekniske og faglige kvalifikationer og almene (skole-)færdigheder, med det mål at tilrettelægge en efterfølgende uddannelsesindsats/plan.

Hvem kan deltage?
Alle faglærte og ufaglærte og andre, der er omfattet af målgruppe kan deltage i IKV.

Hvor kan IKV foregå?
IKV kan foregå på UCRS eller på deltagernes arbejdsplads. Fordelen ved at afholde kompetencevurdering på virksomheden er, at selve vurderingen kan foregå i vante omgivelser. Hermed kan den enkelte deltager opnå en optimal kompetenceafklaring og herigennem få tilrettelagt den efteruddannelse, som passer til deltageren.

Generelt for IKV
Deltagerne i individuel kompetenceafklaring kan modtage godtgørelse efter de gældende regler.

IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse
Skolen tilbyder IKV i forbindelse med erhvervsuddannelse, hvor blandt andet meritmuligheder kan vurderes.

 

Økonomi

Deltagelse er gratis og du eller din arbejdsgiver kan få VEU-godtgørelse under kurset.

 

Min Kompetencemappe

På minkompetencemappe.dk kan du oprette og vedligeholde din personlige kompetencemappe.
Mappen er udviklet af Undervisningsministeriet, så du kan dokumentere og få anerkendt din realkompetence.
Min Kompetencemappe kan bruges som en hjælp til at få overblik over dit levnedsforløb og arbejdsliv,  hvis du skal i gang med en voksen- og efteruddannelse og ønsker en individuel kompetencevurdering på en uddannelsesinstitution.
Du kan også bruge mappen, hvis du søger nyt job eller hvis du sammen med din nærmeste leder skal planlægge din efteruddannelse og fremadrettede kompetenceudvikling. 

Vi tilbyder følgende kurser:

Kursus navn Kursus nr.
Individuel kompetencevurdering i AMU 40080
Vurdering af basale færdigheder 40131