IT værksted

 

Vi udbyder følgende IT kurser.

Alle IT uddannelser gennemføres i åbent værksted med start hver mandag - eller efter nærmere aftale.

Se mere i brochuren her eller i kursusoversigten herunder.

 

Få papir på det, du allerede kan. Gratis - men del af 6 ugers selvvalg.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1/2 - 5 dage Gratis 2601,75 TILMELD

 

På Åbent it kan du få testet og vurderet din viden i forhold til det, du allerede kan på it-området. Det kalder vi Individuel KompetenceVurdering (IKV) indenfor arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Hvad får du?

Har du for eksempel allerede viden om tekstbehandling, regneark eller databaser, kan du tage en test. Består du testen, får du et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan med forslag til efteruddannelse, så du målrettet kan løfte dine kompetencer i forhold til din jobsituation.

Hvem kan deltage?

Alle kan deltage. Hvis din uddannelse ikke overstiger en erhvervsuddannelse eller et sidestillet niveau, kan du søge om VEU-godtgørelse. Satsen er kr. 679,20 pr. kursusdag pt. 2017 priser.

Praktiske oplysninger

Testen tages på en erhvervsskole - alternativt i virksomheden, hvis dette aftales.
Ved KompetenceGruppen, Skjern aftales tid med Aase Rahbek på tlf. 9680 1516 eller e-mail: aar@ucrs.dk

Pris

IKV er gratis for deltagere indenfor målgruppen. Hvis du er ledig, er det en del af dine 6 ugers selvvalg.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren har kendskab til et programs brugerflade og anvendelsesmuligheder.
Deltageren kan gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter samt oprette mapper.
Deltageren kender forskellige program– og filtyper. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
3 dage 558,- 1741,45 TILMELD

 

Deltageren kan anvende tastaturet effektivt og rationelt i jobfunktioner, hvori der indgår læse og lyttefunktioner til brug for indtastninger af danske og udenlandske tekster. Deltageren kan foretage hensigtsmæssig tekstopstilling og foretage tekstindtastning med en høj grad af fejlfrihed medhenblik på at spare tid på bl.a. korrekturlæsning.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1172,70 TILMELD

 

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som f.eks. breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til f.eks sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder f.eks. margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion.
Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af f.eks. prislister og notater.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 727,15 TILMELD

 

Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder indsætte, placere og bearbejde billeder til f.eks. opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere programmets grafiske objekter, herunder f.eks. tekstbokse, figurer og diagrammer.
Endvidere kan deltageren anvende programmets tegneværktøjer til f.eks. oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 727,15 TILMELD

 

Deltageren kan oprette og anvende standardiseringsfunktioner f.eks. enkle typografier og skabeloner til at gøre virksomhedens interne og eksterne dokumenter ensartede.
Deltageren har kendskab til tekstbehandlingssystemets forskellige layoutmæssige virkemidler og deres effekt.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 727,15 TILMELD

 

Deltageren kan anvende elektronisk masseproduktionsfunktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i forbindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, f.eks. breve og e-mails.
Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af masseproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funktionen frem for manuel udførelse.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan skabe overblik over og struktur på længere tekster som f.eks. rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp af typografier til f.eks. overskriftsformatering og nummerering samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokumentvisninger. Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herunder sidehoved og -fod samt oprette f.eks. forside, indholdsfortegnelse, stikord register, fodnoter, hyperlinks, bogmærker og krydshenvisninger.
Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster” eller tilsvarende.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 727,15 TILMELD

 

Deltageren kan tilpasse programmets menuer, værktøjslinier og skabeloner efter den opgave, der skal løses. Kan indstille programmet således, at relevante funktioner er let tilgængelige, når der f.eks. Udarbejdes nyhedsbreve, rapporter m.v. Forudsætter deltagelse på ”Indskrivning og formatering af mindre tekster”, ”Brug af grafik”, ”Grafiske virkemidler” samt ”Standardisering af virksomhedens dokumenter” eller tilsvarende.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan samarbejde elektronisk ved skrivning af dokumenter. Deltageren kan arbejde med: Korrekturværktøjer, versionsstyring f.eks ved udarbejdelse af referater, håndbøger, beskrivelser samt andre dokumenter, hvor der samarbejdes om færdiggørelsen.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan udnytte funktionaliteten i tilknyttede applikationer på en hensigtsmæssig måde og derved opnå en mere rationel opgaveløsning. Derudover kan deltageren indsætte f.eks. kald til moduler med beregninger og diagrammer i et givet tekstdokument.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1172,70 TILMELD

 

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion oprette et regneark og redigere i et eksisterende regneark og vurdere konsekvenserne af dette.
Deltageren kan formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og udforme diagrammer samt anvende enkle formler. Deltageren har viden om regnearkets anvendelsesmuligheder til at understøtte det daglige arbejde med eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark, således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan analysere store datamængder ved hjælp af pivottabeller f.eks. statistikker, interaktive rapporter, analyse af data fra økonomiprogram.
Deltageren kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren lærer at håndtere store datamængder f.eks. ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. Deltageren lærer desuden at foretage hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade således, at regnearket kan anvendes effektivt af andre. F.eks. anvendelse af låste celler, makroer og modeller. Deltageren lærer også at udtrække oplysninger til viderebearbejdning, f.eks. takstberegning, salgsoversigter, lagerstatistikker.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan efter kurset udvælge relevante data til præsentation. Afhængig af opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling f.eks. i forbindelse med præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende statistiske funktioner i et regnearksprogram i forbindelse med præsentation af virksomhedens data og arbejdsopgaver, såsom rapportering, fremlæggelse af budgetter og regnskaber, statistikker, analyser, interne og eksterne undersøgelser af fx medarbejder- eller kundetilfredshed, omkostningsopgørelser og lignende.Deltageren kan efter kurset opstille udtræk af virksomhedens data, fx for omsætning, omkostninger eller varepriser, og derved medvirke til at synliggøre forhold, der har særlig interesse for virksomheden. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
46489: 1 dag og 186,- 727,15 TILMELD
46491: 1 dag 186,- 727,15 TILMELD

 

46489:
Deltageren kan hurtigt og rationelt søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. Herunder kan deltageren oprette hensigtsmæssige søgekriterier for at udvide eller indsnævre søgningen afhængig af den arbejdsopgave, som deltageren skal løse.
Deltageren har forståelse for og indsigt i internettets aktualitet og centrale betydning som informationskilde for virksomheden f.eks. ved søgning af regler og bekendtgørelser både nationale og internationale, som har betydning for virksomhedens virke.

46491:
Deltageren kan udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet i forbindelse med udførelse af sin jobfunktion i faglærte og ufaglærte job. F.eks. kan deltageren hente statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. Deltageren kan downloade jobrelevante informationer f.eks. programmer, videoer eller formularer, der understøtter arbejdsopgaven som deltageren skal løse.. Endvidere har deltageren viden om loven om ophavsret, og hvilket mulighedsrum der giver i forhold til udvælgelse og anvendelse af materiale hentet fra internettet.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan til varetagelse af sin jobfunktion kommunikere elektronisk ved hjælp af bl.a. e-mail, nyhedsgrupper og anden on-line kommunikation. Deltageren har viden om, hvorledes et kommunikationsnetværk er opbygget, både internt i en virksomhed og ekstern i forhold til omverdenen. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1 dag 186,- 696,35 TILMELD

 

Deltageren kan effektivt og hensigtsmæssigt håndtere daglige kommunikationsrutiner gennem anvendelse af e-mails f.eks. automatiseringer ved afsendelse og modtagelse af e-mails. Deltageren kan sikre møde– og aftaleaktiviteter gennem anvendelse af kalendersystemet. F.eks. håndtering af flere kalendere, udgivelse af kalendere og mødeplanlægning. Deltageren kan følge egne og andres arbejdsopgavers gennemførelse ved hjælp af opgavestyring - f.eks. påmindelser, organisering og deling.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
5 dage 590,- 2828,50 TILMELD

 

Deltageren kan efter kurset anvende virksomhedens digitale enheder/devices f.eks. PC, smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt værktøj i din jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien.
Deltageren opnår grundlæggende viden i, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret, behandlet og anvendt i enautomatiseret industriel produktion.
Deltageren får en introduktion til aktuel digital software og hardware i en automatiseret industriel produktion, herunder datastrømme.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
1,5 dag 279,- 980,73 TILMELD

 

Deltageren kan arbejde i virksomhedens eksisterende databaser med henblik på at finde, oprette, redigere og slette data f.eks. til styring af varer eller
kundeoplysninger. Deltageren kan udvælge bestemte data ved hjælp af søgekriterier og således yde service over for kunder og andre interessenter.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
0,5 dag 93,- 458,18 TILMELD

 

Deltageren kan efterbehandle databaseprogrammets data effektivt ved eksport f.eks. til regneark og tekstbehandling. Deltageren kan importere data fra andre programmer f.eks. økonomiprogrammer, regneark og tekstbehandling - med henblik på at anvende databaseprogrammets muligheder bl.a. filtreing og udskrifter.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan til udførelse af sin jobfunktion og på baggrund af virksomhedens behov oprette en enkel relationsdatabase, f.eks. til styring af varer eller kundeoplysninger. Deltageren kan oprette tabeller og lave forespørgsler. Deltageren kan forstå simpel databaseteori for at kunne oprette databasen hensigtsmæssig.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Deltageren kan integrere data fra databasen med andre programmer, f.eks. andre datakilder, regneark og tekstbehandling. Deltageren kan udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren af databasen får en optimal arbejdssituation.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
3 dage 558,- 1741,45 TILMELD

 

Deltageren kan opstille virksomhedens brochurer, præsentationsmateriale og andre dokumenter med de grafiske virkemidler, der er i et dtp-program. Deltageren kan vurdere, hvilke værktøjer der bedst egner sig til en given opgave. Deltageren kan arbejde helhedsorienteret fra skitse til færdigt produkt. Deltageren har kendskab til forskelle mellem prepress-opgaver og egentlige kontoropgaver. Microsoft Publisher og Adobe InDesign anvendes. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 248,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informationsskærme og salgspræsentationer.
Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virksomhedens behov.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
3 dage 558,- 1741,45 TILMELD

 

Deltageren kan i sit daglige arbejde anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, og kan i den forbindelse anvende installeret styresystem, anvende mus og tastatur, logge på netværket, lagre og hente data fra henholdsvis lokale drev som fra netværksdrev samt anvende et installeret antivirus-program. Deltageren kan anvende opnået pc-teknisk og –faglig viden i forbindelse med kommuni-kationen med virksomhedens it-support-funktion eller ekstern support og er desuden i stand til at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens over-ordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning, og kender betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data. 

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
2 dage 372,- 1234,30 TILMELD

 

Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelse af arbejdsopgaver, hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumen-tation, præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel. Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print. Photofiltre og Adobe Photoshop anvendes.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
5 dage 620,- 2755,75 TILMELD

 

Deltageren kan efter kurset anvende virksomhedens digitale enheder/devices f.eks. PC, smartphone, tablet, scannere, terminaler og operatørpaneler som et naturligt værktøj i din jobfunktion som produktionsmedarbejder i industrien.
Deltageren opnår grundlæggende viden i, hvordan produktionsdata bliver opsamlet, lagret, behandlet og anvendt i enautomatiseret industriel produktion.
Deltageren får en introduktion til aktuel digital software og hardware i en automatiseret industriel produktion, herunder datastrømme

BEMÆRK FØLGENDE
Kurserne er som udgangspunkt gratis for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse. For beskæftigede er DELTAGERBETALING for personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse og FULD BETALING er deltagerbetalingen for personer med en videregående uddannelse.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
5 dage 620,- 3041,75 TILMELD

 

Deltageren skal opnå viden om årsregnskabet som udgangspunkt for anvendelsen af principper for debitering og kreditering. Deltageren opnår forståelse for grundbilagets betydning for registrering af data. Deltageren opnår sikkerhed i kontering af enkle posteringer i forbindelse med køb og salg af varer og almindeligt forekommende omkostningsposter, køb af inventar samt privatforbrug. De almindeligste momsregler gennemgås. Deltageren lærer at udarbejde kasserapporter. Deltageren lærer at afstemme likvide beholdninger og at konstatere kassedifferencer og postere disse. Endeligt lærer deltageren at afslutte og afstemme
kasserapporten. Deltageren opnår sikkerhed i at udarbejde en kasserapport med modkonti. Der arbejdes i økonomistyringsprogrammet Microsoft Dynamics C5.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
6 dage 744,- 3518,10 TILMELD

 

Deltagerne skal opnå viden om forskellige metoder for registrering, eksempelvis kasserapport, kontoskitser og konteringsark. Deltagerne skal ligeledes opnå sikkerhed i bogføring i et økonomistyringsprogram. De får færdigheder i at kunne bogføre lønudbetaling, herunder tilbageholdt A-skat, ATP, AM-bidrag mm. Desuden skal deltagerne opnå viden om afregning til offentlige myndigheder, kontantrabatter, køb og salg af inventar, afskrivning af inventar samt tab på
debitorer.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
4 dage 496,- 2345,40 TILMELD

 

Deltagerne skal opnå viden om kontoplanens anvendelsesmuligheder som styringsredskab. De skal opnå viden om regnskab med køb og salg af biler, deres driftsomkostninger og drift af ejendom i handelsvirksomheder, der anvender en artsopdelt kontoplan. Desuden skal deltagerne opnå viden om registrering af varestrømmen i produktionsvirksomheder.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
4 dage 496,- 2345,40 TILMELD

 

Deltagerne skal opnå viden om momsafstemning, periodisering, fejlsøgning, afstemning af kasse, bank og giro, debitorer og kreditorer, fejlrettelse samt udarbejdelse af rettelsesbilag, brug af fejlkonti og foretage afslutning af regnskab samt oprette et nyt regnskab. De skal opnå viden om resultatopgørelse og balance med udgangspunkt i en saldobalance. De skal kunne udskrive relevante rapporter til løsning af nævnte opgaver, og de skal desuden opnå viden om forskellige ejerformer, samt overskudsfordelingen i et I/S, ApS og A/S.

Varighed: Deltager bet./kr. Fuld bet./kr.  
6 dage 744,- 3738,10 TILMELD

 

Deltagerne skal opnå viden om likviditetsstyring, beregne omsætningshastigheder på varelagre, varedebitorer og varekreditorer samt beregne den gennemsnitlige lagertid, kredittid og skylddage. 
De opnår viden om sammenhængen mellem kartotekerne, lager, debitor og kreditor med det samlede finansbogføringssystem.