Coaching af ledere

 

KompetenceGruppen tilbyder ledere coaching som et redskab til at undersøtte f.eks. lederudvikling, medarbejderudvikling, problemløsning og internt samarbejde i virksomheden.

Coaching er en måde at arbejde med mennesker på,  som gør dem mere kompetente og tilfredse, så de bliver i stand til i større grad at bidrage til deres arbejdsplads og opfatte deres egen indsats som meningsfyldt.

Coaching er et tidsbegrænset projekt, der foregår mellem to partnere. Via et aftalt og konstruktivt forløb af samtaler forsøger coachen og den coachede i fællesskab at finde ressourcer hos den coachede til at håndtere en konkret udfordring eller en ønsket udvikling.

En coachingsamtale er anderledes end en traditionel samtale. Coachen sætter en proces i gang hos den, der skal coaches, således at personen maksimalt udnytter sine egne evner, selv finder løsninger og hele tiden arbejder efter sine egne målsætninger. Coachen kan betragtes som en neutral sparringspartner, der stiller spørgsmål, udfordrer og hjælper til reflektion.

Coaching adskiller sig også fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur. Der er en form for "opskrift" på, hvordan man taler sammen, og der er et klart formål med samtalen: Den coachede skal blive klogere på sine egne handlemuligheder og evner i forhold til problemer og udfordringer.

 

KompetenceGruppen benytter følgende 4-fase-model til effektiv coaching af ledere: 

  • Fastsættelse af mål
  • Realitetstjek
  • Alternative strategier og handlemuligheder
  • Planlægning

Coaching kan gavne såvel dig som leder, dine medarbejdere og din virksomhed. Vil du høre mere om mulighederne for et coachingforløb, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk eller kursussekretær Aase Rahbek på tlf. 96 80 15 16 eller AAR@ucrs.dk ligesom vi gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.