DiSC personProfil

 

Hvad er en DiSC PersonProfil? 

En DiSC PersonProfil er et solidt, gennemtænkt og letforståeligt værktøj, der beskriver et menneskes psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige
 situationer. Værktøjet er let at forstå og anvende i praksis og dermed særdeles brugbart for alle, der har interesse i at lære mere om sig selv, andre mennesker og samspillet med dem. 
DiSC PersonProfilen er personlig, dvs. man udfylder sin egen profil og får en personlig skriftlig og mundtlig tilbagemelding.
Der findes ikke nogen ”bedste” DiSC PersonProfil, og DiSC PersonProfilen er ikke en test, men en analyse, hvor man via en spørgeramme føres gennem en proces og får en god og professionel tilbagemelding. 

DiSC PersonProfiler anvendes med stor succes på verdensplan i tusindvis af organisationer i alle størrelser – både i privat og offentligt regi. DiSC PersonProfiler giver en grundig indsigt i menneskers forskellige psykologiske drivkræfter og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer.
Når man først har lært om sin egen adfærd og erkendt og accepteret, hvordan den påvirker andre, kan man begynde at forholde sig til, om ens adfærd er effektiv og hensigtsmæssig i forhold til forskellige situationer og relationer – og man kan udvikle adfærden, så man får skabt endnu bedre samarbejde, kommunikation, trivsel og effektivitet.
DiSC PersonProfiler kan skabe stor effekt, når et team eller en afdeling vil lære hinandens styrker og udviklingsområder bedre at kende og skabe fundament for dialog om, hvor udfordringerne er. Her kan KompetenceGruppen tilbyde f.eks. en hel dag, hvor afdelingen/teamet arbejder med forskellige samarbejdsøvelser og sætter dem i spil i forhold til DiSC PersonProfilerne. 

Den enkeltes udbytte:

• Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
• Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
• Større forståelse for styrker og svagheder ved egen adfærd i forhold til andre og i forhold til opgaver/udfordringer 
• Større forståelse for andre mennesker
• Råd til hvilken adfærd, der med fordel kan udvikles
• Forbedret samarbejde og kommunikation med andre mennesker 

Afdelingens/teamets udbytte:

• Et fælles sprog om adfærd
• Forbedret kommunikation
• Bedre udnyttelse af afdelingens/teamets ressourcer
• Forbedret arbejdsmiljø 

Målgruppe

Alle med interesse i egen og andre menneskers adfærd. Der kræves ingen særlige forudsætninger. 

Koncepter

KompetenceGruppen har konsulenter, der er certificerede i følgende koncepter:
• DiSC Classic
• DiSC Ledelse
• Everything DiSC Workplace

DiSC Classic udforsker personlig adfærd på fire dimensioner, giver mulighed for øget indsigt i personlige adfærdspræferencer og skaber fundament for dialog om styrker, udfordringer og udviklingsområder. DiSC Classic er en selvscorende profil, som er hurtig at udfylde, og rapporten er let at tilegne sig, reflektere over og huske – og den er let at omsætte til handling i hverdagens specifikke situationer og relationer. 

DiSC Ledelse giver med udgangspunkt i DiSC Classic ledere et grundigt kendskab til DiSC modellen. Lederne får værktøjer til at forstå egne styrker og udfordringer og til at udvikle egen ledelsesstil på områder som for eksempel motivation, kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering. 

Everything DiSC Workplace Profilen er det nyeste af værktøjerne og har fokus på otte forskellige adfærdsstile. Rapporten præsenterer blandt andet prioriteter i løsning af arbejdsopgaver og strategier til at skabe bedre samarbejdsrelationer til andre, herunder mulige udviklingsområder og konkrete handlingsplaner.

Læs mere i brochuren

Yderligere information

Vil du høre mere om, hvad du og din organisation kan få ud af at anvende DiSC PersonProfilen i forbindelse med f.eks. personlig udvikling, teamudvikling, rekruttering eller lederudvikling, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen BW@ucrs.dk, mobil 6161 6643 eller kursussekretær Aase Rahbek AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516, ligesom en af vores konsulenter gerne aflægger et uforpligtende besøg i din virksomhed.