Ekstern HR-konsulent

 

En virksomheds HR-funktion har typisk til opgave at bidrage til virksomhedens effektivitet og fleksibilitet, samtidig med at der skabes udfoldelses- og udviklingsmuligheder for den enkelte leder og medarbejder.

Den absolut vigtigste opgave for en HR-funktion er sædvanligvis at understøtte de ledere, der har det daglige ansvar for ledelse og udvikling af de menneskelige ressourcer. Dette kan finde sted i form af f.eks. dialogmøder, coaching, træning og daglig sparring samt ved at stille viden og ressourcer til rådighed.

Hvis I ikke i jeres virksomhed har en egentlig HR-funktion, og I måske samtidig har svært ved at finde tid og ressourcer nok til arbejdet med kvaliteten af ledere og medarbejdere, kan det være en løsning at trække på en HR-konsulent fra KompetenceGruppen.

En HR-konsulent fra KompetenceGruppen kan efter behov og på timebasis fungere som rådgiver, sparringspartner eller som udførende, f.eks. i forhold til opgaver såsom:

 • Rekruttering
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Udarbejdelse af politikker, personalehåndbog m.m.
 • Opbygning og implementering af samtalesystem (MUS)
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
 • Lederevaluering
 • Coaching af ledere og medarbejdere
 • Konflikthåndtering
   

På baggrund af en gratis og uforpligtende snak om jeres mål og ønsker på HR-området finder vi i fællesskab en samarbejdsmodel, som er effektiv og matcher jeres behov.

Vil du høre mere om, hvad du og din virksomhed på HR-området kan få ud af et samarbejde med KompetenceGruppen, er du velkommen til at kontakte virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen (e-mail BW@ucrs.dk, tlf. 6161 6643) eller kursussekretær Aase Rahbek (e-mail AAR@ucrs.dk, tlf. 9680 1516).